best programma
Aan een goed eindresultaat van een werk ligt veelal een goede werkomschrijving ten grondslag. Deze werkomschrijving kan in de vorm van de RAW-systematiek of een Programma van Eisen opgesteld zijn. Praktische expertise is hierbij een grote toegevoegde waarde. Hiervoor bent u bij XIS-engineering B.V. aan het juiste adres.

Het uitvoeren van een werk brengt altijd kosten met zich mee. Een belangrijk punt is het optimaal benutten van het beschikbare budget.
Welke maatregelen kunnen uitgesteld worden naar een later tijdstip? Is het financieel aantrekkelijker om lokale reparaties uit te voeren of een streng in het geheel aan te pakken. Welke kosten zijn er gemoeid met het (lokaal) renoveren van de leidingen? Wilt u ook een gefundeerde beslissing nemen over uw uitgaven? XIS-engineering B.V. helpt u hiermee op weg.

Wat kunnen wij hierin voor u betekenen:
  • Het opstellen van een reinigings- en inspectiebestek op basis van RAW-systematiek, Meerjaren Raamovereenkomst of Programma van Eisen.
  • Het opstellen van een reparatie/renovatiebestek op basis van RAW-systematiek, Meerjaren Raamovereenkomst of Programma van Eisen.
  • Het opstellen van een kostenraming voor rioolrenovatieprojecten.
  • Het toetsen van uw bestek of programma van eisen wanneer u zelf het bestek wilt (laten) schrijven.