kwaliteitscontrole

Heden ten dage zijn er meerdere partijen die reliningen aanbieden. Door toepassing van verschillende technieken en materialen zijn er ook verschillen in de sterkte-eigenschappen en diktes van de liners.

Belangrijk is dat u een product krijgt dat voldoet aan de eisen die u heeft gesteld.
Voor het controleren van liners maken wij gebruik van een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium.

Wat kunnen wij hierin voor u betekenen:

  • Het controleren van de sterkteberekeningen voorafgaand aan het werk
  • Toezicht bij het uitnemen van de proefstukken
  • Het testen van de proefstukken bij een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium
  • Het analyseren van de testresultaten
  • Het opstellen van een duidelijke analyse rapportage
  • Het bieden van technische ondersteuning wanneer proefstukken NIET voldoen aan de gestelde eisen